Happy Birthday Wishes in Nepali

Are you searching for Birthday Wishes and Quotes in the Nepali Language? Then this is the right place for happy birthday wishes in Nepali. Wishing birthday is normal. But expressing birthday wishes in Nepali is indifferent. Wish your friends, brother, sister, mother, father or anyone with following Birthday Quotes written in Nepali. And remember, wishing is not enough you have to gift them something or give Your Koseli Cakes on such an amazing day.

Happy Birthday in Nepali

उत्सव केही प्रतिबिंब र आत्मज्ञान बिना पूरा हुँदैन। तपाइँको पछाडि फर्कनको लागि समय लिनुहोस्; तपाईंको भविष्यका लागि संकेतहरू त्यहाँ छन्।

म शुभकामना दिन्छु कि तपाईंको जन्मदिन महान होस् र आर्श्चर्यको भारी तपाईंको बाटोमा बोकेर आओस् ।

तपाईको जन्मदिनमा मेरो यही शुभकामना छ, जीवनमा सुन्दर चीजहरूको आनन्द लिनुहोस् र आनन्दित हुनुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *